Witamy na stronie

Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy

w Opolu

List Otwarty Prezesa WZP w Opolu

LIST OTWARTY

 

Pomoc dla pszczelarzy oraz wsparcie dla rolników, którzy ponieśli w 2020 r. straty spowodowane przez klęski żywiołowe >>

 

Zmiana adresu

Nowa siedziba biura WZP i Sklepu Pszczelarskiego mieści się w Opolu przy ul. Haliny Poświatowskiej 3-5 (w podwórku, obok Szkoły Tańca Kwiatkowski-Górecka).

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu zaprasza pszczelarzy, którzy złożyli wstępny wniosek na zakup sprzętu pszczelarskiego w ramach WPR w roku 2021 do podpisanie umów na zakup sprzętu oraz lawet.
Umowy będą podpisywane w biurze WZP, w Opolu ul. Haliny Poświatowskiej 3-5 od dnia 08.02.2021r. do 19.02.2021 r. w godzinach od 8:15 do 13:30.
Z powodu dyscypliny sanitarnej prosimy o telefoniczne umawianie się na konkretny termin
 

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu, zgodnie z Zarządzeniem Premiera Polski o ograniczeniu kontaktów personalnych, zwraca się z prośbą do Prezesów Kół Pszczelarskich o ograniczenie przyjazdów do siedziby WZP w Opolu.

Wpłaty na zakup leków i matek w ramach WPR oraz składki i ubezpieczenia proszę wpłacać na rachunek bankowy WZP w Opolu: BNP PARIBAS  98 2030 0045 1110 0000 0042 4850

Dokumenty proszę wysyłać pocztą na adres biura.

Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub emailem: op.barc_wzp@wp.pl

Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych zaleceń. 

 
Program dotacyjny „Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na terenie województwa opolskiego”

DSCN0209mDSCN0390mDSCN0394m

DSCN0329m