Wojewódzkie Obchody Dnia Św. Ambrożego 2018

W dniu 9 grudnia 2018 roku w Brzegu odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Świętego Ambrożego. Zapraszamy na fotorelację z uroczystości

Koło Nysa. Wyjazd do Doll, październik 2011.

Wyjazd studyjny do Instytutu Pszczelarskiego w Doll w Czechach. Wyjazd zorganizowany został przez Koło Nysa i uczestnikami byli pszczelarze z Koła oraz goście z innych kół województwa opolskiego. W czasie wyjazdu skorzystaliśmy z wykładów pana inż. Titery, oraz zwiedziliśmy cały instytut włącznie z pasieką. Wyjazd był dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W drodze powrotnej odwiedziliśmy pasiekę pana Petra Cihlara w miejscowości Kope. Pasieka ta jest jedną z większych pasiek w Czechach. Pan Petr posiada 600 rodzin, rozmieszczonych w kilku stanowiskach.

Koło Nysa. Wyjazd studyjny do Bartnika Sądeckiego, lipiec 2011.

Wyjazd studyjny do Bartnika Sądeckiego. Wyjazd zorganizowany został przez Koło Nysa i uczestnikami byli pszczelarze z Koła oraz goście z innych kół województwa opolskiego. Celem wyjazdu było uczestnictwo w konferencji pszczelarskiej pod tytułem: „Pomóżmy Pszczołom – Pszczoły pomogą nam”. Poza częścią naukową mieliśmy możliwość zwiedzenia posiadłości Bartnika Sądeckiego. Wyjazd był dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie pobytu u Bartnika odwiedziliśmy Dom Pszczelarza w Kamiannej wraz z przyległym skansenem, w którym znajduje się bogata kolekcja uli figuralnych, oraz złożyliśmy kwiaty na grobie księdza Henryka Ostacha.

Koło Nysa. Wyjazd studyjny do Bałtowa, sierpień 2012.

Wyjazd studyjny do Bałtowa na V Świętokrzyskie Święto Pszczoły. Wyjazd zorganizowany został przez Koło Nysa i uczestnikami byli pszczelarze z Koła oraz goście z innych kół województwa opolskiego. Celem wyjazdu było zapoznanie się z osiągnięciami światowego i polskiego pszczelarstwa, m.in. w związku z zapobieganiem masowemu ginięciu pszczół. W czasie wyjazdu mieliśmy możliwość uczestnictwa w serii wykładów, otwarciu ścieżki edukacyjnej poświęconej pszczelarstwu i uczestnictwa w biesiadzie pszczelarzy. W drodze powrotnej odwiedziliśmy pasiekę pana Leszka Stępnia w Starej Słupii, producenta matek pszczelich. Wyjazd był dofinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.