LP Zadanie organizacyjne Termin
I
Termin
II
Uwagi
 1 Zebranie Zarządu WZP – otwarte 01.02.2016   Biuro WZP w Opolu, godzina 15:00. Temat: Statut WZP
 2 Składanie wniosków na odznaczenia 30.04.2016
 3 Składki członkowskie lista + wpłata 31.03.2016 30.05.2016
 4 Ostateczne zamówienie matki + odkłady 2015 15.03.2016 Po terminie zamówienia nie będą przyjmowane
 5 Ostateczne zamówienie na leki (rodzaj i ilości) 15.03.2016 Po terminie zamówienia nie będą przyjmowane
 6 Zebranie Zarządu WZP -otwarte 04.04.2016 Biuro WZP w Opolu, godzina 15:00
 7 Ubezpieczenie pasiek OC i inne (lista + wpłata) 15.04.2016 Wpłaty w kasie WZP, lista wg wzoru, 2 egz.
 8 Zgłoszenie do PIW o wystąpieniu warrozy 15.04.2016 Zgłoszenie na druku wraz z listą pszczelarzy z podziałem na powiaty w 2 egzemplarzach.
PILNE – DOKUMENT WYMAGANY WPR
 9 Ostateczne przekazanie do Biura WZP dokumentów dotyczących zakupu sprzętu i lawet w 2015/2016 01.05.2016 Wpłaty w kasie WZP, lista wg wzoru, 2 egz.
10 Wykaz członków na dzień 30.04.2016r. 30.04.2016
11 Zamówienia wstępne na zakup sprzętu i lawet w 2016 10.05.2016
12 Spotkanie z Prezesami Kół i osobami odpowiedzialnymi za wydawanie matek, odkładów i leków 08.05.2016 Sprawy organizacyjne
13 Spotkanie z Producentami Odkładów i Pakietów 11.05.2016 W Biurze WZP w Opolu, godz. 10:00
14 Zebranie Zarządu WZP – otwarte 06.06.2016 W Biurze WZP w Opolu, godz. 15:00
15  Odbiór leków w Biurze WZP czerwiec 2016 Leki będą wydawane tylko za okazaniem dowodu wpłaty tej części, którą pokrywa pszczelarz.

Dzień odbiory podamy telefonicznie.

16 Realizacja zakupu i rozprowadzania matek, odkładów i pakietów maj, czerwiec, lipiec 2016
17 Rozliczenie pobranych leków 10.07.2016 Listy i książki leczenia (listy w 2 egzemplarzach)

TERMIN OSTATECZNY

18 Rozliczenie pobranych matek i odkładów 01.08.2016 Listy w 2 egz., potwierdzenie pisemne odebranych matek i odkładów
19 Zebranie Zarządu WZP – otwarte 05.09.2016 W Biurze WZP w Opolu
20  Umowy na zakup sprzętu i lawet w ramach WPR w 2016r. od 01.09.2016 do wyczerpania przyznanych środków Informacja dla pszczelarzy, którzy do 10.05.16r. złożyli wstępne zamówienia
21 NARADA PREZESÓW wrzesień 2016 Sprawy związane z działalnością WZP
22 Zebranie Zarządu WZP – otwarte 07.11.2016 W Biurze WZP w Opolu, godz. 15:00
23 Zakończenie roku 2016 grudzień 2016