Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Opolu w miesiącu lutym organizuje kurs dla pszczelarzy pt. Nowoczesne metody gospodarki pasiecznej.
Zapisy w Biurze WZP

Nabór na kurs pszczelarski w lutym został zakończony