Kursy-szkolenia

Witam Wszystkich!
W dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 09.00 (sobota) w Opolu w aulii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ul. Ozimska 63 odbędzie się szkolenie adresowane do pszczelarzy na temat: 
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Wpływ obcych dodatków do surowca woskowego przeznaczonego do wyrobu węzy na osobniczy rozwój rodziny pszczelej – dlaczego potrzebny jest analizator wosku?”.
  • Dr. Marek Pietrow – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Przyczyny i rodzaje zafałszowań wosku pszczelego oraz metody ich badania – wykorzystanie analizatora WAXO”.
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „W jaki sposób można uchronić pszczoły przed wytruciem neonikotynoidami na pożytkach?”. (WitaeApis).
Szkolenie ma ścisły związek z planowanym przez WZP w Opolu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zakupem analizatorów wosku WAXO. Na szkoleniu odbędzie się praktyczny pokaz wykorzystania tego urządzenia.  Pszczelarze zainteresowani uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia proszeni są o przesłanie następujących danych: Imię i Nzwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Są one potrzebne do przygotowania zaświadczeń dla uczestników w oparciu o przepisy MEN. Szkolenie nie jest objęte programem dotacyjnym! Koszt uczestnictwa 30 zł od osoby.
Zainteresowani zgłoszenia proszę przesłać na mój e-mail natomiast wpłaty na konto Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu nr 98 2030 0045 1110 0000 0042 4850 z adnotacją SZKOLENIE OPOLE 23.04.2022.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc w przypadku gdy zgłoszone osoby nie będą mogły przybyć proszę o jak najszybszą informację, aby dać szansę uczestnictwa innym zainteresowanym.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Antoni Ożóg

Kurs pszczelarski

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szanowni Państwo, 

aby móc nadal szkolić naszych pszczelarzy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kierunki pszczelarz i technik pszczelarz zaoczne) CDS Lider prowdząca aktualnie Policealną Szkołę Zawodową w Charbielinie (w której szkolą się pszczelarze zaocznie) musi na terenie województwa opolskiego posiadać przynajmniej jedną klasę dzienną młodzieży (po 8 klasie). Narzucają to nowe przepisy oświatowe. Wtedy będzie mogła ona prowadzić również kursy dla pszczelarzy na terenie województwa Dolnośląskiego (w ramach filii tak jak ma to miejsce aktualnie w Głubczycach i Kłodzku).  Licząc osoby zgłoszone do egzaminów w czerwcu naszą szkołę w ciągu dwóch lat ukończy ponad 500 osób. Kolejne 300 osób ukończyło podstawowy kurs pszczelarski. Niech to będzie odpowiedź czy jest taka potrzeba i zainteresowanie.

Postanowiliśmy podjąć wspólnie próbę ratowania szkolnictwa pszczelarskiego i trwa rejestracja Technikum dla młodzieży LIDER w Głuchołazach, w którym chcemy otworzyć kierunek TECHNIK PSZCZELARZ (druga szkoła po Pszczelej Woli) oraz TECHNIK AGROBIZNESU. Już mamy podpisaną umowę na wynajęcie obiektu (budynek Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach) oraz umowy z firmami agrobiznesu, w tym pasiekami w których młodzież będzie odbywać praktyki. Oba kierunki dają kwalifikacje rolnicze (prawo zakupu i dziedziczenia ziemi). Uzyskaliśmy także wsparcie lokalnych władz oraz świata mediów. Chcemy by była to szkoła ucząca na jak najwyższym poziomie i dlatego objęto ją wsparciem ze strony pszczelarzy z Miejsko Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach. Polegać ono ma na stworzeniu uczącej się młodzieży już od pierwszego roku nauki możliwości  posiadania własnej mini pasieki w ramach pasieki przyszkolnej. Z uwagi na to, że w Policealnej Szkole Zawodowej w Charbielinie (miescowość pobliska) odbywa sie nauka pszczelarzy w ramach kursów podstawowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zaoczne szkolenie – kierunki PSZCZELARZ I TECHNIK PSZCZELARZ) młodzież będzie mogła nieodpłatnie uczestniczyć w tych szkoleniach. Funkcjonująca po stronie Czeskiej (Jesenik) szkoła średnia szkoli również techników pszczelarzy co stwarza dodatkową możliwość poszerzania wiedzy naszych uczniów. 

Z uwagi na to, że w naszym rejonie (w zasadzie obejmującym kilka sąsiednich województw) nie szkoli się aktualnie młodzieży na kierunku TECHNIK PSZCZELARZ, a dotychczasowe próby otwarcia takiego kierunku przez istniejące szkoły niestety się nie powiodły, chcemy dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona potencjalnych chętnych. Nasze kursy kończyło wielu młodych pszczelarzy, którzy chcieli uczyć się w takim technikum jednak klasy z tym kierunkiem nie udawało się otworzyć. Oceniam, że leży to w interesie całego środowiska pszczelarzy i dlatego liczę na Wasze wsparcie poprzez rozpropagowanie informacji o szkole wśród pszczelarzy oraz dotarcie z nią do jak najliczniejszej grupy uczniów klas ósmych jako potencjalnie zainteresowanych nauką w nowej szkole.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe