Informacja związkowa!

Zarząd Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu informuje, że zakończono realizację zadań w ramach WPR w roku 2012.
W dniu 13.08.2012r. przekazano do Agencji Rynku Rolnego wnioski o refundację środków wydatkowanych na :

  • Zakup lawet do przewozu uli na pożytki
  • Zakup sprzętu pszczelarskiego
  • Zakup pszczół
  • Zakup leków do zwalczania warrozy
  • Analizy jakościowe miodu
LAWETY

W sezonie 2011/2012 pszczelarze WZP zakupili 4 lawety do przewozu uli na łączną kwotę 32 723,71 brutto, wysokość środków podlegających refundacji to 60% wartości netto zrealizowanego projektu i wyniosła 15 962,78 zł.

SPRZĘT

W sezonie 2011/2012 zakupiono sprzętu pszczelarskiego na kwotę 266 043,05 brutto, wysokość środków podlegających refundacji to 60% wartości netto zrealizowanego projektu i wyniosła 130 012,00 zł.
W ramach powyższego projektu zawarto z pszczelarzami 112 umów na zakup sprzętu.

PSZCZOŁY

W sezonie 2011/2012 zakupiono pszczoły (matki i odkłady pszczele ) na kwotę 183 966,26 brutto, wysokość środków podlegających refundacji to 70% wartości netto zrealizowanego projektu i wyniosła 127 621,27zł.

LEKI

W sezonie 2011/2012 zaopatrzono pszczelarzy w leki do zwalczania warrozy. Zaproponowano dwa rodzaje leków tj. Apiwarol i Biowar 500. Zakupiono leki na kwotę 244 012,00 brutto, wysokość środków podlegających refundacji to 100% wartości netto zakupionych leków i wynosi 193 618,03 zł.

ANALIZY

W sezonie 2011/2012 pobrano 22 próbki miodu z 7 pasiek. Koszt przeprowadzonych analiz to 13 200,00 brutto, refundacji podlega 100% wartości netto i wynosi 10 731,60 zł.

 

Zarząd i Biuro WZP w Opolu serdecznie dziękuje wszystkim Prezesom, pszczelarzom oraz osobom, które uczestniczyły w realizacji zadań w sezonie 2011/2012.