Zgodnie z paragrafem 34 punkt 10 statutu informujemy, że:
wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2020 ulega zmianie i wynosi:
– członkowska 60,00 zł, z czego 30,00 zł dla Koła, 30,00 zł dla WZP
– ulowa 4,00 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 2,00 zł dla Koła, 2,00zł dla WZP.