Wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym jakie występują w naszych pasiekach w dniu 15 kwietnia 2018 r. Głuchołaskie Koło zorganizowało dla około 250 pszczelarzy szkolenie na temat chorób i zatruć pszczół. Patronat nad szkoleniem objęli Starosta Nyski oraz Burmistrz Głuchołaz. Gościliśmy także posła Ziemi Nyskiej Rajmunda Millera, przedstawicieli pszczelarzy i weterynarii z Czech oraz średniej szkoły z Jesenika kształcącej pszczelarzy. Konferencja była także okazją do wyróżnień. Trzech najbardziej zasłużonych naszych seniorów Tadeusz Cięciel, Marian Wydra oraz Henryk Gliński z rąk wiceprzewodniczącego sejmiku naszego województwa Bogusława Wierdaka otrzymało medale ”Za zasługi dla Opolszczyzny”. Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy Zdzisław Gmyrek wręczył wyróżnionym encyklopedie pszczelarskie. Prezesi kół z Głuchołaz i Nysy pożegnali, życząc oprócz wielu lat w zdrowiu, małej pasieki, odchodzącego na emeryturę wielkiego przyjaciela pszczelarzy, Nadleśniczego Nadleśnictwa Prudnik Stanisława Jureckiego.
Głównego wykładowcę Panią profesor Krystynę Pochorecką z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach przywitano gromkimi brawami i z olbrzymim zainteresowaniem wysłuchano jej wykładu. Również dyskusja z uczestnikami konferencji wniosła bardzo wiele. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także wystąpienie przedstawicieli weterynarii.
Równolegle z wykładami odbywała się wystawa sprzętu pszczelarskiego. Przybyli najwięksi w Polsce producenci, firmy Łysoń, Apikoz, Königin, Barć-Gostyń, Socha, Bartodziej i inne. Oprócz naszych pszczelarzy i mieszkańców bardzo licznie dopisali pszczelarze z Czech. Tam nasz sprzęt, oprócz bardzo dobrej opinii, kosztuje dużo drożej i możliwość jego zakupu u nas jest dla naszych przyjaciół z Czech ważna. Wszyscy, którzy tam zagościli mogli się naocznie przekonać w jak sterylnych urządzeniach pozyskuje się dziś miód i inne produkty pszczele.
Warto także wspomnieć, że już w przeddzień konferencji w sobotę 14 kwietnia w Ośrodku „Skowronek” w Głuchołazach zorganizowano wspólne spotkanie pszczelarzy Polski i Czech z przedstawicielami weterynarii tych krajów. Dowiedzieliśmy się tam jak bardzo różni się podejście do pszczół i pszczelarzy w naszych sąsiadujących wszak krajach, niestety na korzyść sąsiadów.
Oprócz wzbogacenia uczestników konferencji o specjalistyczną wiedzę była to także doskonała okazja do promocji naszego regionu oraz integracji pszczelarzy z pogranicza. Nie można także nie wspomnieć, że niestety nie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w konferencji z powodów niezależnych od organizatorów (pojemność sali) za co przepraszamy. Fakt, że udało się spotkać w tak licznej grupie pszczelarzy z kilku województw dowodzi, że istnieje duże zapotrzebowanie na takie szkolenia.

Prezes Miejsko – Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach.
Antoni Ożóg