Szanowni Państwo, 

aby móc nadal szkolić naszych pszczelarzy w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych (kierunki pszczelarz i technik pszczelarz zaoczne) CDS Lider prowdząca aktualnie Policealną Szkołę Zawodową w Charbielinie (w której szkolą się pszczelarze zaocznie) musi na terenie województwa opolskiego posiadać przynajmniej jedną klasę dzienną młodzieży (po 8 klasie). Narzucają to nowe przepisy oświatowe. Wtedy będzie mogła ona prowadzić również kursy dla pszczelarzy na terenie województwa Dolnośląskiego (w ramach filii tak jak ma to miejsce aktualnie w Głubczycach i Kłodzku).  Licząc osoby zgłoszone do egzaminów w czerwcu naszą szkołę w ciągu dwóch lat ukończy ponad 500 osób. Kolejne 300 osób ukończyło podstawowy kurs pszczelarski. Niech to będzie odpowiedź czy jest taka potrzeba i zainteresowanie.

Postanowiliśmy podjąć wspólnie próbę ratowania szkolnictwa pszczelarskiego i trwa rejestracja Technikum dla młodzieży LIDER w Głuchołazach, w którym chcemy otworzyć kierunek TECHNIK PSZCZELARZ (druga szkoła po Pszczelej Woli) oraz TECHNIK AGROBIZNESU. Już mamy podpisaną umowę na wynajęcie obiektu (budynek Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach) oraz umowy z firmami agrobiznesu, w tym pasiekami w których młodzież będzie odbywać praktyki. Oba kierunki dają kwalifikacje rolnicze (prawo zakupu i dziedziczenia ziemi). Uzyskaliśmy także wsparcie lokalnych władz oraz świata mediów. Chcemy by była to szkoła ucząca na jak najwyższym poziomie i dlatego objęto ją wsparciem ze strony pszczelarzy z Miejsko Gminnego Koła Pszczelarzy w Głuchołazach. Polegać ono ma na stworzeniu uczącej się młodzieży już od pierwszego roku nauki możliwości  posiadania własnej mini pasieki w ramach pasieki przyszkolnej. Z uwagi na to, że w Policealnej Szkole Zawodowej w Charbielinie (miescowość pobliska) odbywa sie nauka pszczelarzy w ramach kursów podstawowych i kwalifikacyjnych kursów zawodowych (zaoczne szkolenie – kierunki PSZCZELARZ I TECHNIK PSZCZELARZ) młodzież będzie mogła nieodpłatnie uczestniczyć w tych szkoleniach. Funkcjonująca po stronie Czeskiej (Jesenik) szkoła średnia szkoli również techników pszczelarzy co stwarza dodatkową możliwość poszerzania wiedzy naszych uczniów. 

Z uwagi na to, że w naszym rejonie (w zasadzie obejmującym kilka sąsiednich województw) nie szkoli się aktualnie młodzieży na kierunku TECHNIK PSZCZELARZ, a dotychczasowe próby otwarcia takiego kierunku przez istniejące szkoły niestety się nie powiodły, chcemy dotrzeć z tą informacją do jak najszerszego grona potencjalnych chętnych. Nasze kursy kończyło wielu młodych pszczelarzy, którzy chcieli uczyć się w takim technikum jednak klasy z tym kierunkiem nie udawało się otworzyć. Oceniam, że leży to w interesie całego środowiska pszczelarzy i dlatego liczę na Wasze wsparcie poprzez rozpropagowanie informacji o szkole wśród pszczelarzy oraz dotarcie z nią do jak najliczniejszej grupy uczniów klas ósmych jako potencjalnie zainteresowanych nauką w nowej szkole.