Zapraszamy wszystkich chętnych na konferencję „Problemy i wyzwania współczesnego pszczelarstwa”

Konferencja odbędzie się 14.03.2013 w OODR w Łosiowie.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku.