Aktualności

Zgodnie z paragrafem 34 punkt 10 statutu informujemy, że:
wysokość składki członkowskiej i ulowej na rok 2020 ulega zmianie i wynosi:
– członkowska 60,00 zł, z czego 30,00 zł dla Koła, 30,00 zł dla WZP
– ulowa 4,00 zł za jedną rodzinę pszczelą, z czego 2,00 zł dla Koła, 2,00zł dla WZP.

 

WPR 2020-2022
ROLNICZY HANDEL DETALICZNY
SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Jak skorzystać ze wsparcia rynku produktów pszczelich.

Sprzedaż bezpośrednia

Podstawowy kurs pszczelarski

Biuletyn-Informacyjny-MinRol
5087_RHD - Nadzór nad jakością handlową żywności

 

5087_RHD - Wymagania prawne

 

5087_RHD - Znakowanie wybranych grup towarowych

 

5087_RHD - Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności

 

RHD - Wymagania weterynaryjne

 

RHD - Rejestracja (1)

 

Przykladowy wzor RHD1 (1)