Ewa Podwysocka

opolski festiwal pszczelarski.jpg

W związku zainteresowaniem pszczelarzy zakupem środka VIAEAPIS
(m.in. chroniącego pszczoły przed zatruciami)
informuję, że od środy będzie on dostępny w naszym sklepie.
Witam Wszystkich!
W dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 09.00 (sobota) w Opolu w aulii Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji ul. Ozimska 63 odbędzie się szkolenie adresowane do pszczelarzy na temat: 
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Wpływ obcych dodatków do surowca woskowego przeznaczonego do wyrobu węzy na osobniczy rozwój rodziny pszczelej – dlaczego potrzebny jest analizator wosku?”.
  • Dr. Marek Pietrow – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „Przyczyny i rodzaje zafałszowań wosku pszczelego oraz metody ich badania – wykorzystanie analizatora WAXO”.
  • Prof. Mariusz Gagoś – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – „W jaki sposób można uchronić pszczoły przed wytruciem neonikotynoidami na pożytkach?”. (WitaeApis).
Szkolenie ma ścisły związek z planowanym przez WZP w Opolu przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zakupem analizatorów wosku WAXO. Na szkoleniu odbędzie się praktyczny pokaz wykorzystania tego urządzenia.  Pszczelarze zainteresowani uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia proszeni są o przesłanie następujących danych: Imię i Nzwisko, data i miejsce urodzenia oraz numer PESEL. Są one potrzebne do przygotowania zaświadczeń dla uczestników w oparciu o przepisy MEN. Szkolenie nie jest objęte programem dotacyjnym! Koszt uczestnictwa 30 zł od osoby.
Zainteresowani zgłoszenia proszę przesłać na mój e-mail natomiast wpłaty na konto Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Opolu nr 98 2030 0045 1110 0000 0042 4850 z adnotacją SZKOLENIE OPOLE 23.04.2022.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i ograniczoną ilość miejsc w przypadku gdy zgłoszone osoby nie będą mogły przybyć proszę o jak najszybszą informację, aby dać szansę uczestnictwa innym zainteresowanym.
Z pszczelarskim pozdrowieniem
Antoni Ożóg